tlo
Na skróty:
znajdź
Twój koszyk jest pusty!
Więcej informacji

DelTop 050 CS

Model: 050 CS
Dostępność: W magazynie
Cena brutto: 0,00 PLN
Cena netto: 0,00 PLN
Ilość:     - LUB -   Do porównania

Numer autoryzacji : R-95/2013

Właściciel numeru autoryzacji : Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa

Substancja aktywna : deltametryna - 50 g

Rodzaj pakowania : pojemniki 100-5000ml HDPE/PA, COEX

Data ważności zezwolenia : 2023-06-19 00:00:00

Termin dystrybucji sprzedaży : 2023-12-19

Termin zużycia : 2024-12-19 00:00:00

Producent : Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa (Innvigo Sp. z o.o.)

Rodzaj produktu : Insektycyd

Stosowanie produktu

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,08 - 0,1 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Ryzyko dla ludzi

  • H410

Informacje szczegółowe

OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do rozcieńczania
wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do
zwalczania niektórych szkodników w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej oraz jabłoni. Na
roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych lub sadowniczych. STOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY ROLNICZE Rzepak ozimy słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębnyTermin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe
widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe
są nadal zamknięte („żółty pąk) (BBCH 51 – 59). Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,08 – 0,1 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Pszenica ozima skrzypionkiTermin stosowania: Stosować od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 51 – 59)
z uwzględnieniem progu szkodliwości. Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. ROŚLINY SADOWNICZE Jabłoń mszyca jabłoniowaTermin stosowania: Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc. Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 500 – 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Środek w zalecanej dawce ogranicza również występowanie zwójek. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ 1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20 °C. W temperaturze wyższej
zabiegi wykonywać pod koniec dnia. Etykieta DelTop 050 CS22. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. Silny opad deszczu wcześniej niż 6 godzin po zabiegu może obniżyć skuteczność
działania środka.4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka w dawce powyżej 6.25 gsubstancji czynnej na hektar nie należy stosować:
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
–po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,–unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,–unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak
z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Środki ostrożności związane z ochrona środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.W przypadku uprawy pszenicy ozimej i rzepaku ozimego:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Etykieta DelTop 050 CS3W przypadku uprawy jabłoni:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości:−50 m wraz z zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie o 75% lub−95 metrowej strefy ochronnej od zbiorników lub cieków wodnych.W celu ochrony stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest zastosowanie
30 metrowej strefy buforowej od terenów nieużytkowanych rolniczo. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica ozima, rzepak ozimy – nie dotyczy.
Jabłoń – 7 dni. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

banner-paltnosci-payu
Szosowa 84,
Śniadowo 18-411
Tel : 862736026
Email : poczta@agrovet.com.pl