Twój koszyk jest pusty!
Na skróty:

 

Jak zamawiać

1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwy kontakt ze strony Sprzedającego.

2. Informacje podane przy rejestracji konta Klienta oraz przy dokonywaniu zamówienia Towaru powinny być kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Sprzedawca może kontaktować się z klientem na podane dane adresowe, w celu potwierdzenia aktualności danych, a w szczególności danych adresowych, podanych w zamówieniu.


3.Zamówienia na towary dostępne w sklepie można składać za pośrednictwem:

*Strony internetowej sklepu,

*Poczty elektronicznej na adres : poczta@agrovet.com.pl

*Telefonicznie na numer: 514-984-434 lub 505-004-666

 

4.Skuteczne dokonanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku zamówień składanych telefonicznie , za pośrednictwem poczty elektronicznej gdy wybrany przez klienta Towar nie jest dostępny w magazynie Sprzedającego, Sprzedający może udzielić informacji na temat spodziewanej dostępności szukanego Towaru i ustalić z klientem przybliżony czas realizacji zamówienia. W sytuacji gdy Sprzedający nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

5.W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. Klientowi może też zostać złożona propozycja wydłużenia czasu realizacji zamówienia. W przypadku niemożności wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, zamówienie zostanie w całości lub w części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej, lub w celu szybszego poinformowania, drogą telefoniczną na podany przez Klienta numer telefonu kontaktowego. Dokonana przez klienta zapłata za zamówiony towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożności zrealizowania zamówienia.

6.Złożenie zamówienia pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej Sklepu możliwe jest przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

7. Złożenie zamówienia telefonicznie możliwe jest w dni robocze, od poniedziałku  do piątku w godzinach 8:00-16:00 i w soboty w godzinach 8:00-14:00.

8. W przypadku posiadania przez Klienta konta w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.

9.W przypadku braku posiadania przez Klienta konta w Sklepie, warunkiem złożenia zamówienia  poprzez stronę internetową Sklepu jest dodanie Towaru  do koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru i wystawienia dokumentu sprzedaży.

10. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

11. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje najpierw automatyczne potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

12. Klient ma prawo zrezygnować  z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego informacji o wysyłce Towaru. Złożonego zamówienia po otrzymaniu wyżej wymienionej informacji nie można anulować. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia powinno  być przekazane Sprzedającemu drogą elektroniczną na adres: poczta@agrovet.com.pl lub telefonicznie pod nr. telefonu: 505-004-666 lub 514-984-434

 

banner-paltnosci-payu