tlo
Na skróty:
znajdź
Twój koszyk jest pusty!
Więcej informacji

Titus 25 WG 20g+trend 150 ml

Titus 25 WG 20g+trend 150 ml
Producent: AGROVET
Model: TITUS 25WG 20G+TREND 150ML
Dostępność: Brak w magazynie
Cena brutto: 70,20 PLN
Podatek: VAT (8%)
Cena netto: 65,00 PLN
Ilość:     - LUB -   Do porównania

Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy oraz ziemniaku. Stosowany łącznie lub przemiennie z innymi herbicydami umożliwia jednoczesne zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

 

Zawartość substancji aktywnej:

rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%.

 

Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy widoczny w okresie 7-20 dni po zabiegu. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. kukurydza i ziemniaki rozkładają go do związków nieaktywnych.

 

Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostrożeń polny, palusznik krwawy, perz właściwy, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż, szarłaty, szczawie, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, włośnice.

Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołki, iglica pospolita, komosa biała, poziewnik szorstki, rdesty, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty odporne np.: bylica pospolita, psianka czarna, powój polny, skrzyp polny.

 

 

ZAKRES STOSOWANIA DAWKI I TERMINY

 

Kukurydza

Środek stosować w fazie 1-7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).

Zwalczanie perzu oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych.

Titus 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody) gdy rośliny perzu osiągną wysokość 15-25 cm.

Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów dwuliściennych.

Titus 25 WG 50-60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).

Wyższą dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków innych niż chwastnica jednostronna. Zwalczanie chwastów prosowatych i chwastów dwuliściennych występujących w dużym nasileniu jak np. komosa lub rdesty Titus 25 WG stosować w mieszaninach z innymi środkami.

Zabieg wykonywać w fazie 3-4 liści kukurydzy.

Titus 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).

lub

w fazie od 2 do 6 liści kukurydzy

Titus 25 WG 30 - 40 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

w celu zwalczania chwastów dwuliściennych oraz chwastów prosowatych (chwastnica jednostronna)

lub

Titus 25 WG 50 – 60 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

na polach, gdzie obok prosowatych i dużego nasilenie chwastów dwuliściennych występuje perz.

 

Uwagi

1. Środka nie stosować:

- w kukurydzy uprawianej na lekkich glebach piaszczystych

- w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych

2. Nie wykonywać zabiegu:

- stosując mniej niż 150 l i więcej niż 300 l wody na hektar

- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie wodą, choroby lub szkodniki

- na mokre rośliny

- w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C

- bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny, których wzrost został zahamowany na skutek niskich temperatur. Zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu przez

rośliny kukurydzy.

3. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na nowych odmianach kukurydzy, przed zastosowaniem środka w tych odmianach należy skontaktować się z przedstawicielem firmy DuPont.

 

Ziemniak

Zwalczanie perzu oraz chwastów prosowatych i niektórych dwuliściennych.

A. Zabieg jednorazowy

Titus 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Zabieg wykonać gdy rośliny perzu osiągnęły 15-25 cm wysokości, po wschodach ziemniaka

 

B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)

pierwszy zabieg - w fazie 2-3 liści perzu, po wschodach ziemniaka

Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

drugi zabieg - po upływie 15-20 dni od pierwszego zabiegu lub w momencie wtórnego odrastania perzu, a rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm.

Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

 

Zwalczanie chwastów prosowatych i dwuliściennych łącznie lub przemiennie ze środkiem Sencor 70 WG.

 

A. Zabieg jednorazowy

Titus 25 WG 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści, a rośliny

ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm.

 

Wyższą z zalecanych dawek środka Titus 25 WG stosować, gdy występuje silne zachwaszczenie.

 

B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)

pierwszy - chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści; dwuliścienne w fazie 2-4 liści, rośliny ziemniaka do 15 cm wysokości.

Titus 25 WG 30g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

drugi - po upływie 15-20 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty

Titus 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

 

C. W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG stosowany po wschodach.

pierwszy zabieg

Tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji Sencor 70 WG 0,5 kg/ha

drugi zabieg

Na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, dwuliścienne 2-4 liści

Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

 

Uwagi:

1. Opady deszczu wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

2. Na niektórych odmianach ziemniaka, po zastosowaniu z mieszaninie ze środkiem Sencor 70 WG mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, które mogą mieć wpływ na plon.

 

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

 

W przypadku stosowania środka ochrony roślin Titus 25 WG w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach-instrukcjach stosowania tych środków

 

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnych terminach agrotechnicznych. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji można uprawiać kukurydzę, ziemniak, pomidor. Po wykonaniu orki i upływie 3 miesięcy można uprawiać wszystkie rośliny.

 

OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY

 

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT ORAZ PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

banner-paltnosci-payu