tlo
Na skróty:
znajdź
Twój koszyk jest pusty!
Więcej informacji

Adengo 315 SC 0,5L

Adengo 315 SC 0,5L
Producent: AGROVET
Model: Adengo 315 SC 0,5L
Dostępność: W magazynie
Cena brutto: 240,00 PLN
Podatek: VAT (8%)
Cena netto: 222,22 PLN
Ilość:     - LUB -   Do porównania

ADENGO jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Stosowany doglebowo lub krótko po wschodach rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania chwastów prosowatych (chwastnica, włośnice) i jednorocznych chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Zawartość substancji aktywnych: tienkarbazon metylu - 90 g/l izoksaflutol (związek z grupy izoksazoli) - 225 g/l. Zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne z rożnych grup chemicznych. Tienkarbazon metylu jest inhibitorem syntazy acetylomleczanowej (ALS) blokującej aktywność określonego enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Izoksaflutol jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych, która powoduje zamieranie chloroplastów w komórkach roślin. Środek działa systemicznie, pobierany jest zarówno poprzez korzenie a w stosowaniu powschodowym również przez łodygi i liście kiełkujących chwastów. Preparat jest szybko transportowany w całej rośliny. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krotko po wschodach bieleją, przestają rosnąć i zamierają. Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywności środka w glebie oraz pozwala na utrzymanie jego aktywności w możliwie długim okresie czasu. W warunkach suszy skuteczność środka może być znacznie ograniczona w wyniku braku możliwości przedostania się substancji aktywnej do systemu korzeniowego chwastów. Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian pospolity, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Zawartość substancji aktywnych: tienkarbazon metylu/ester metylowy kwasu 4-[[[(4,5-dihydro-3-metoksy-4-metylo-5-okso-1H-1,2,4-triazol-1-ylo)karbonylo]amino]sulfonylo]-5-metylo-3-tiofenylokarboksylowego90g/lizoksaflutol/5-cyklopropylo-4-(2-metylosulfonylo-4-trifluorometylobenzoilo) izoksazol(związek z grupy izoksazoli) - 225 g/l

Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

3. W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

 

 

banner-paltnosci-payu