tlo
Na skróty:
znajdź
Twój koszyk jest pusty!
Więcej informacji

Elumis 105 5 l

Elumis 105  5 l
Producent: AGROVET
Model: Elumis 105 OD A5l
Dostępność: W magazynie
Cena brutto: 1 090,80 PLN
Podatek: VAT (8%)
Cena netto: 1 010,00 PLN
Ilość:     - LUB -   Do porównania

I OPIS DZIAŁANIA 
Elumis 105 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i innych chwastów jednoliściennych oraz chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Chwasty wrażliwe, np.: 
- Chwasty dwuliścienne: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik perski, psianka czarna, rdest plamisty, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. 
- Chwasty jednoliścienne: chwastnica jednostronna, perz właściwy, wiechlina roczna, włośnice. 
Chwasty średniowrażliwe np.: rdest powojowaty

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 
1. KUKURYDZA 
Zabieg można wykonać po wschodach kukurydzy (od fazy 2 liści do fazy 8 liści rośliny uprawnej). 
Zalecana dawka 1 - 1,5 l/ha

UWAGA: 
1. Zwalczanie perzu właściwego. 
Zabieg wykonać, gdy większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm (4-7 liści). 
Zalecana dawka: 1,5l/ha. 
2. Zwalczanie ostrożenia polnego - kiełkującego z nasion oraz części nadziemnych odrastających z korzeni. 
Zalecana dawka: 1,5l/ha. 
3. W zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów stosować wyższą dawkę preparatu -1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. NASTĘPSTWO ROŚLIN 
W przypadku konieczności zaorania plantacji na której zastosowano środek Elumis 105 OD z powodu uszkodzenia kukurydzy przez przymrozki, choroby lub szkodniki, na polu tym można ponownie zasiać kukurydzę. 
W normalnym zmianowaniu, jesienią po zaoraniu pola, można siać zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

3. PRZECIWWSKAZANIA 
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne 
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III. OKRES KARENCJI 
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji 
NIE DOTYCZY

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ 
okres zapobiegający zatruciu 
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 
1. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
2. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. 
3. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. 
4. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. 
5. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. 
6. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE 
- Chronić przed dziećmi. 
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA 
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. 
- Unikać zanieczyszczenia skóry. 
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. 
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. 
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. 
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. 
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. 
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska

banner-paltnosci-payu